• Revize nouzového osvětlení

Revize nouzového osvětlení v ČR

Je pochopitelné, že je potřeba pravidelně kontrolovat provozuschopnost nouzového osvětlení, které může sehrát velkou roli při záchraně zdraví či dokonce života v kritické situaci.   Kontroly funkčnosti nouzového osvětlení upravují i zákony a vyhláška Ministerstva vnitra ČR o požární prevenci.  Za pravidelné kontroly nouzového osvětlení ručí správce objektu. Vykonávat je musí […]

  • Rozdělení nouzového osvětlení

Normy pro nouzové LED osvětlení v ČR

Norma ČSN EN 1838 (36 0453) z května 2014 Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení byla v létě 2015 nahrazena normou (360453) ČSN EN 1838. Ta  je českou verzí evropské normy EN 1838:2013. Má týž status jako oficiální verze.   Plné znění závazné normy lze vyzískat u příslušných zdrojů.   Nouzové osvětlení […]

  • Recyklační symbol

Likvidace LED nouzového osvětlení

Jak na likvidaci vysloužilého LED osvětlení, které je díky své značné úspornosti a životnosti považováno za jeden z nejekologičtějších zdrojů světla současnosti? Běžný spotřebitel by měl především vědět, že LED osvětlení nepatří do směsného odpadu, ale do elektroodpadu, který je nutno odevzdávat na místech k tomu určených. Zejména jde o […]

  • Výměna zdroje u LED nouzového osvětlení

Výměna zdroje u LED nouzového osvětlení

Zdroj LED nouzového osvětlení lze vyměnit. Výměnu zdroje by však měla provádět pouze pověřená a zkušená osoba.   Primární zdroj nouzového osvětlení se nachází uvnitř těla, takže je potřeba vypnout přívodní napětí. Je zapotřebí rozšroubovat šrouby, které drží celé tělo pohromadě. Následně odpojit či odpájet kabely vedoucí z výstupu zdroje, vyjmout […]